Συστήματα νερού για μονάδες τεχνητού νεφρού

Το νερό στο σπίτι ή στις ιατρικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι πόσιμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί για θεραπείες αιμοκάθαρσης στο σπίτι ή σε μονάδες τεχνητού νεφρού. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα καθαρισμού του νερού για μονάδες τεχνητού νεφρού, ώστε το νερό που χρησιμοποιείται για τις θεραπείες αιμοκάθαρσης να είναι κατάλληλο, ασφαλές και καθαρό.

Τα συστήματα νερού για μονάδες τεχνητού νεφρού είναι μια σειρά συστημάτων επεξεργασίας νερού με προδιαγραφές για χρήση σε μονάδες τεχνητού νεφρού, αλλά και για αιμοκάθαρση. Επομένως, όλες οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και μονάδες αιμοκάθαρσης και τεχνητού νεφρού απαιτούν ένα σωστά σχεδιασμένο και συντηρημένο σύστημα επεξεργασίας νερού για την προστασία των ασθενών τους.

Η μετατροπή του νερού της βρύσης σε εξαιρετικά καθαρό νερό για τις θεραπείες αιμοκάθαρσης ή για συστήματα νερού για μονάδες τεχνητού νεφρού είναι απαραίτητη για την προστασία ασθενών από βλάβες, ασθένειες ή τραυματισμούς και μπορεί να γίνει μέσω της αντίστροφης ώσμωσης ή άλλων εξειδικευμένων διαδικασιών.

Φίλτρα νερού για εργαστήρια /  Φίλτρα νερού για κλινικές  Φίλτρα νερού για εστιατόρια / Φίλτρα νερού για καφετέριες / Φίλτρα νερού για ξενοδοχεία / Συστήματα νερού για μονάδες τεχνητού νεφρού / Υπερκαθαρό νερό για εργαστήρια