Υπερκαθαρό νερό για εργαστήρια

Υπερκαθαρό νερό για εργαστήρια

Το νερό της βρύσης μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καθαρό. Περιέχει, όμως, κάποιες μολυσματικές ουσίες, όπως ανόργανα ιόντα, οργανικά σωματίδια και άλλα κολλοειδή, βακτήρια και αέρια, που μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα στις εργαστηριακές δοκιμές. Το πρόβλημα λύνει το υπερκαθαρό νερό για εργαστήρια.

Το νερό αυτό είναι ιδανικά μελετημένο και απαραίτητο για εργαστηριακές και βιομηχανικές χρήσεις. Χρησιμοποιείται ευρέως στα εργαστήρια αναλύσεων νερού, καθώς και σε μικροβιολογικά ή βιοχημικά εργαστήρια.

Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής τριών τύπων υπερκαθαρού νερού για εργαστήρια, το Τύπου Ι, το Τύπου ΙΙ και το Τύπου ΙΙΙ. Οι τύποι αυτοί συμβάλλουν στον καθορισμό διαφορετικών επιπέδων ποιότητας νερού για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. Αυτό βοηθά στην επιλογή της σωστής ποιότητας νερού για μια συγκεκριμένη χρήση. Η ποιότητα του νερού καθορίζεται από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των ρύπων. Οι τεχνικές καθαρισμού που χρησιμοποιούνται συνήθως στο υπερκαθαρό νερό για εργαστήρια περιλαμβάνουν: απόσταξη, ανταλλαγή ιόντων, χρήση ενεργού άνθρακα, μικροπορώδη φίλτρα, υπερδιήθηση, αντίστροφη ώσμωση, συνεχής απιονισμός και υπεριώδης ακτινοβολία.

Οικονομικά στοιχεία

Χρήση 2018

Χρήση 2019

Χρήση 2020