Ανταλλακτικό κεραμικό φίλτρο με άνθρακα & KDF για φίλτρο βρύσης χρωμέ Proteas

Ανταλλακτικό κεραμικό φίλτρο με άνθρακα για φίλτρο βρύσης χρωμέ Proteas

Χαλαζιακή άμμος 1.2 – 2.4 ΜΜ

Χαλαζιακή άμμος 1.2 – 2.4 ΜΜ

Χαλαζιακή άμμος 0.3 – 0.8 ΜΜ

Ενεργός άνθρακας σε σκόνη

Ρητίνη αποσκλήρυνσης