Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία «Energy Water», ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας https:// www.energywater.gr, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https:// www.energywater.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι  και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας δήλωσης προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@energywater.gr.

1.Ποιοι είμαστε

H εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας νερού και στο εμπόριο φίλτρων νερού. Ο βασικός μας στόχος είναι η διατήρηση και αναβάθμιση της ανθρώπινης υγείας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του νερού με συστήματα επεξεργασίας και φίλτρανσης. Εστιάζουμε στις ανάγκες του κάθε σπιτιού ή επιχείρησης ξεχωριστά. Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Παρέχουμε συμβουλές για εγκαταστάσεις συστημάτων φίλτρανσης νερού σε κάθε είδος επιχείρησης όπως: Νοσοκομεία, Κλινικές, Μικροβιολογικά εργαστήρια, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Καφετέριες, Αρτοποιεία, Εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κ.α.Με όπλο την τεχνογνωσία και την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, επιτυγχάνουμε άμεση εξυπηρέτηση και συνεχή ενημέρωση στον πελάτη. Εισάγουμε και διαθέτουμε στην αγορά επιλεγμένα και ποιοτικά προϊόντα από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές του χώρου.

2.Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Η παροχή των παρακάτω προσωπικών έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, και η απουσία τους θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Για την υπηρεσία και την παροχή των υπηρεσιών μας συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο), και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) των πελατών μας για την απάντηση και την διαχείριση των αιτημάτων τους σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας του website. Σε περίπτωση που ο πελάτης αυτοβούλως διαβιβάσει μέσω του μηνύματος που θα αποστείλει περαιτέρω προσωπικά δεδομένα αυτά θα κρατηθούν για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του αιτήματος του. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί περιεχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλιών ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση.

Επιπλέον κατά την εκτέλεση πωλήσεων για την σύνταξη και εκτύπωση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (αποδείξεις λιανικής πώλησης και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ και τηλέφωνο επικοινωνίας.Δεν επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας μας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που εν γνώσει της αφορά σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Εφόσον γνωστοποιηθεί στην εταιρεία η κοινοποίηση διαδικτυακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμου κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η εταιρεία θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη διαγραφή τέτοιου είδους δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της και τη μη χρήση τους.

3.Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας και αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του website.

4.Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους παρακάτω σκοπούς (5.1 ως και 5.3)να  διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, όπως η υπενθύμιση αλλαγής των φίλτρων που έχετε προμηθευτεί ή η υπενθύμιση τεχνικών εργασιών συντήρησης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

5.Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

5.1. Για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας που έχετε υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.

5.2. Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως η έκδοση νόμιμων παραστατικών που αφορούν την πώληση των προϊόντων μας (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις λιανικής πώλησης).

5.3. Για περιπτώσεις προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, όπως η υπενθύμιση αλλαγής των φίλτρων που έχετε προμηθευτεί ή η υπενθύμιση τεχνικών εργασιών συντήρησης.

6. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους περισυλλέχθηκαν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να προμηθεύεστε προϊόντα ή υπηρεσίες μας Τα προσωπικά σας δεδομένα θα σβήνονται σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την τελευταία συνεργασία μας.

7.Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα
 • η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματαIT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

8.Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετέ τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους (άρθρο 15 του Κανονισμού 679/2016). Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, δικαιούσθε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας παρέχει χωρίς χρέωση αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που υπόκεινται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων (άρθρο 16 του Κανονισμού 679/2016). Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τρίτα μέρη – αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα Δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού 679/2016).
 • Δικαίωμα αντιτάξεως (εναντίωσης) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας (άρθρο 21 του Κανονισμού 679/2016).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή ή τον περιορισμό αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού (άρθρο 15 & 20 του Κανονισμού).
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 17 του Κανονισμού). Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 του Κανονισμού) .
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ως φυσικό πρόσωπο (άρθρο 34 του Κανονισμού). Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210-6475600, Fax: +30 210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
 • Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους.

11. Κομβία Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας δεν προσφέρειτα λεγόμενα plug-ins διαφόρων κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα μας.

12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Είτε στέλνοντας email στο info@energywater.gr.

13. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 4.11.2019.Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή.