Φίλτρα νερού για εργαστήρια

Φίλτρα νερού για κλινικές
Το νερό είναι ίσως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο στοιχείο στα εργαστήρια και η ποιότητά του είναι συχνά κρίσιμη για τα πειράματα.

Με τα φίλτρα νερού για εργαστήρια, διάφοροι τύποι μολυσματικών ουσιών στο νερό, όπως σωματίδια, οργανικά και ανόργανα στοιχεία, μικροοργανισμοί και πυρογόνα, καταστρέφονται. Γι’ αυτό, η χρήση φίλτρων νερού στα εργαστήρια κρίνεται σημαντική.

Υπάρχουν οκτώ μέθοδοι για τον καθαρισμό του νερού: απόσταξη, απιονισμός, αντίστροφη ώσμωση, διήθηση ενεργού άνθρακα, μικροπορώδης διήθηση, υπερδιήθηση, υπεριώδης οξείδωση και ηλεκτροδιάλυση.

Μέσω των περισσότερων φίλτρων νερού για εργαστήρια, το καθαρό νερό, που παράγεται από το νερό της βρύσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες εφαρμογές, ενώ το υπερκαθαρό νερό, που παράγεται από ένα ειδικό σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που έχουν πιο συγκεκριμένες ανάγκες καθαρισμού.

Υπάρχουν τρεις τύποι νερού: Ο τύπος I, ο τύπος II και ο τύπος III. Ο τύπος Ι αναφέρεται στο νερό που έχει υποστεί ελάχιστες παρεμβολές και μέγιστη ακρίβεια, ενώ το νερό τύπου III αναφέρεται στο νερό που χρησιμοποιείται για γενικό πλύσιμο.

 

Απολύμανση νερού (Υπεριώδης ακτινοβολία, χλωρίωση)

Το νερό μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές, όπως λίμνες και πηγάδια και μπορεί να μολυνθεί με μικρόβια επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων. Τα μικρόβια μπορούν επίσης να μολύνουν το νερό καθώς ταξιδεύει στις σωληνώσεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η απολύμανση του νερού. Δύο μέθοδοι για την απολύμανση νερού είναι η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας και η χλωρίωση.

Η χλωρίωση είναι η διαδικασία προσθήκης χλωρίου ή χλωραμίνης στο πόσιμο νερό για την απολύμανση και τη θανάτωση μικροβίων.

Για την απολύμανση του νερού, οι εταιρείες ύδρευσης χρησιμοποιούν επίσης την υπεριώδη ακτινοβολία. Ως τεχνική επεξεργασίας και απολύμανσης νερού, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι αποτελεσματική λόγω της ισχυρής μικροβιοκτόνου ικανότητάς της. Η υπεριώδης ακτινοβολία απολυμαίνει νερό που περιέχει βακτήρια και ιούς και είναι αποτελεσματική έναντι συγκεκριμένων πρωτόζωων.

Λόγω ζητημάτων ασφάλειας που σχετίζονται με την χλωρίωση και της βελτίωσης της τεχνολογίας της υπεριώδους ακτινονολίας, η τελευταία παρουσιάζει αυξημένη αποδοχή τα τελευταία χρόνια τόσο στα δημόσια όσο και στα οικιακά συστήματα επεξεργασίας και απολύμανσης νερού.