Οικονομικά στοιχεία

Αριθμός ΓΕΜΗ: 000126561806000

ΧΡΗΣΗ 2018
ΧΡΗΣΗ 2021
ΧΡΗΣΗ 2019
ΧΡΗΣΗ 2022
ΧΡΗΣΗ 2020