Διακόπτης ρεύματος για θερμοψύκτη νερού

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Περιγραφή

Ανταλλακτικός διακόπτης ρεύματος για θερμοψύκτη νερού
Αποτελεί τον κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος προς τον θερμοψύκτη