Στήλη πληρωτικού υλικού 19,1L

Στήλη χωρητικότητας 19,1L

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Περιγραφή

Στήλη χωρητικότητας 19,1L (7×35) για πληρωτικό υλικό
Βρίσκει εφαρμογή σε αποσκληρυντές νερού, (τοποθετώντας ως υλικό την ρητίνη αποσκλήρυνσης), σε φίλτρα άμμου (τοποθετώντας ως υλικό τον ενεργό άνθρακα σε κόκκους) αλλά και σε συστήματα απιονισμού
Κατάλληλη για επαφή με πόσιμο νερό

0/5 (0 Reviews)