Άνω διαχύτης 11 σημείων κουμπωτός για σωλήνα 1,05”

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται σε διάφορα συστήματα φίλτρανσης όπως αποσκληρυντές, αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα και πολυστρωματικά φίλτρα, καθώς εφαρμόζει στον σωλήνα PVC 1,05” και στη συνέχεια κουμπώνει στην εκάστοτε κεφαλή.

Σκοπός του διαχύτη είναι να συγκρατεί τους κόκκους του εκάστοτε υλικού να μην εισέλθουν στο εσωτερικό της εκάστοτε κεφαλής.

Ενδείκνυται για χρήση σε στήλες χωρητικότητας μεγαλύτερης των 106L.