Δοσομετρική αντλία – χλωριωτής Injecta Nike 7L/h – 1 bar

180.00

Δοσομετρική αντλία Injecta Nike 7L/h – 1 bar made in Italy
Κατάλληλη για δοσομέτρηση όλων των χημικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία νερού

Περιγραφή

Δοσομετρική αντλία Injecta Nike 7L/h – 1 bar made in Italy
Είναι κατάλληλη για δοσομέτρηση όλων των χημικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία νερού
Μπορούμε να ρυθμίσουμε ποσοστιαία την ωριαία παροχή
Οι δοσομετρικές αντλίες μπορούν να βρουν εφαρμογή σε:
•Χλωρίωση πόσιμου νερού
• Ρύθμιση pH
• Προσθήκη διαφόρων χημικών
Η δοσομετρική αντλία Injecta Nike παρέχει δυνατότητα παραγωγής έως 7L/h και μέγιστη πίεση λειτουργίας 1 bar

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ροή Νερού

Πίεση Λειτουργίας