Κάτω διαχύτης κολλητός για σωλήνα 1,05”

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται σε διάφορα συστήματα φίλτρανσης όπως αποσκληρυντές, αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα και πολυστρωματικά φίλτρα, καθώς κολλάει στον σωλήνα PVC 1,05” και στη συνέχεια τοποθετείται στο κέντρο του κάτω μέρους της εκάστοτε στήλης.

Σκοπός του διαχύτη είναι να συγκρατεί τους κόκκους του εκάστοτε υλικού να μην εισέλθουν στο εσωτερικό του σωλήνα και με συνέπεια εσωτερικά της εκάστοτε κεφαλής.