Κέλυφος λευκό για συσκευή άνω πάγκου

Ανταλλακτικό εξάρτημα για μονή συσκευή φίλτρανσης άνω πάγκου λευκή πλαστική (EW-012-0100)

Περιγραφή

Λευκό κέλυφος για συσκευή άνω πάγκου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό Κατασκευής

Πίεση Λειτουργίας

Θερμοκρασία Λειτουργίας