Νίπελ συστολικός 3/8″ – 1/2″ χρωμέ

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης 3/8″ αρσενικό x 3/8″ αρσενικό

Περιγραφή

Νίπελ συστολικό 3/8″ – 1/2″ επιχρωμιωμένο
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή συστημάτων από 3/8″ σε 1/2″ και το αντίστροφο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος