Νίπελ/μαστός πλαστικός 3/4″

Πλαστικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Νίπελ πλαστικό 3/4″
Ίσιο ρακόρ πλαστικό με αρσενικά πάσα 3/4″
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος