Ρακόρ μεταλλικό ίσιο 1/2″ αρσ. – 8×10 σωλ. βιδωτό

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Μεταλλικό ίσιο ρακόρ 1/2″ αρσ. – 8×10 σωλ. βιδωτό
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος