Ρακόρ πλαστικό ίσιο 1/4″ αρσ. – 4×6 σωλ. καρφί

Πλαστικό εξάρτημα σύνδεσης κουμπωτό

Περιγραφή

Πλαστικό ίσιο ρακόρ 1/4″ αρσ. – 4×6 σωλ. καρφί
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος