Ρακόρ πλαστικό ταφ Jaco 3/8″ – 3/8″ – 3/8″ βιδωτό

Πλαστικό εξάρτημα σύνδεσης Jaco

Περιγραφή

Πλαστικό ταφ Jaco 3/8″ – 3/8″ – 3/8″ βιδωτό
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος