Ρακόρ πλαστικό ταφ Jaco 4×6 – 4×6 – 4×6 βιδωτό

Πλαστικό εξάρτημα σύνδεσης Jaco

Περιγραφή

Πλαστικό ταφ Jaco 4×6 – 4×6 – 4×6 βιδωτό
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος