Στήλη πληρωτικού υλικού 8×17 (10,9L)

Περιγραφή

Στις στήλες πληρωτικού υλικού μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα πληρωτικά υλικά όπως ρητίνη αποσκλήρυνσης, ρητίνη απιονισμού, ενεργός άνθρακας, χαλαζιακή άμμος κ.α. ώστε να δημιουργηθούν συστήματα φίλτρανσης για διάφορες εφαρμογές για οικιακή αλλά και για βιομηχανική χρήση.

Η χωρητικότητα της στήλης 8×17 είναι στα 10,9L.

Είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με fiberglass και εποξική ρητίνη.

Συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/68/EU για δοχεία υπό πίεση.

Κατάλληλο για πόσιμο νερό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διατομή σύνδεσης

2 1/2''

Διαστάσεις

Πίεση Λειτουργίας

Θερμοκρασία Λειτουργίας