Σύστημα επεξεργασίας & παραγωγής υπερκάθαρου νερού 200L/h

Περιγραφή

Το σύστημα EW – UV 200 BIOCHEMISTRY σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός μικρού και μεσαίου εργαστηρίου καθώς παρέχει 200 λίτρα type II υπέρκαθαρου νερού.
Χρησιμοποιούμε ένα πρόφιλτρο ενεργού άνθρακα Big Blue 10’’ – 5μm. Στη συνέχεια το εισερχόμενο νερό περνάει με τη βοήθεια αντλιών από τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης 40X21 .

Το εξαγόμενο από την όσμωση νερό διοχετεύεται στη στήλη απιονισμού, στη συνέχεια περνάει από UV για την εξάλειψη μικροοργανισμών και βακτηρίων .

Στη συνέχεια το νερό περνάει από μικροβιοστατικό φίλτρο 0,2μm όπου γίνεται και η τελική επεξεργασία του νερού και πριν την έξοδο έχουμε την ένδειξη της αγωγιμότητας από το ψηφιακό αγωγιμόμετρο σειράς.

Το σύστημα EW – UV 200 BIOCHEMISTRY διαθέτει πιεσόμετρο ελέγχου παροχής νερού και ενδεικτικές λυχνίες αναμονής και λειτουργίας καθώς και διακόπτες πίεσης για υψηλή και χαμηλή πίεση οι οποίοι μας εξασφαλίζουν πρόσθετη ασφάλεια κατά τη λειτουργία του συστήματος για την αδιάλειπτη λειτουργία παραγωγής καθαρού νερού ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος.

Η συναρμολόγηση του συστήματος γίνεται από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας.