Συστολή Αγγλίας 1/2″ – 3/4″ χρωμέ

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Συστολή Αγγλίας επιχρωμιωμένη 1/2″ θηλυκό σε 3/4″ θηλυκό
Ανταλλακτικό μεταλλικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης και μετατροπή διατομών από μικρότερη σε μεγαλύτερη και αντίστοιχα το αντίστροφο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος/Έξοδος