Βάση λευκή 1/4″ (είσοδο – έξοδο) συσκευής άνω πάγκου

Ανταλλακτικό εξάρτημα για μονή & διπλή συσκευή φίλτρανσης άνω πάγκου (EW-012-0100, EW-012-0101, EW-012-0102)

Περιγραφή

Βάση λευκή 1/4″ (είσοδο – έξοδο) συσκευής άνω πάγκου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό Κατασκευής

Πίεση Λειτουργίας

Θερμοκρασία Λειτουργίας