Βάνα μεταλλική 1″ αρσ. – θηλ.

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Μεταλλική βάνα 1″ αρσ. – θηλ.
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνδεση Παροχής