Βάνα μεταλλική 3/8″ αρσ. – θηλ. ορειχάλκινη

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Μεταλλική βάνα 3/8″ αρσ. – θηλ. ορειχάλκινη
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνδεση Παροχής