Βανάκι μεταλλικό 1/2″ αρσ. – 1/4″ αρσ.

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Μεταλλικό βανάκι 1/2″ αρσ. – 1/4″ αρσ.
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνδεση Παροχής