Κλιπ σύνδεσης μονό 2″

Κλιπ για στερέωση φίλτρων 2″

Περιγραφή

Κλιπ σύνδεσης μονό 2″
Χρησιμοποιείται για την στερέωση φίλτρων κυρίως τύπου in line 2″