Κλιπ σύνδεσης μονό 3″

Κλιπ για στερέωση φίλτρων 3″

Περιγραφή

Κλιπ σύνδεσης μονό 3″
Χρησιμοποιείται για την στερέωση φίλτρων κυρίως τύπου in line 3″ αλλά και μεμβρανοθηκών 3″