Μανόμετρο 1/4″ (10 bar)

Μανόμετρο 1/4″ με ένδειξη έως 10 bar

Περιγραφή

Μανόμετρο 1/4″ με ένδειξη έως 10 bar
Τοποθετείται κυρίως σε συστήματα φίλτρανσης κεντρικής παροχής και πιο συγκεκριμένα σε μειωτές πίεσης ώστε να ελέγχουμε την πίεση εξόδου από τον μειωτή