Ταφ μεταλλικό 3 X 6×8 σωληνάκι βιδωτό

Μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης

Περιγραφή

Μεταλλικό ταφ 3 X 6×8 σωληνάκι βιδωτό
Διαθέτει 3 υποδοχές για σωληνάκι 4×6 βιδωτό
Χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνδεση Παροχής