Νίπελ/μαστός πλαστικός 3/4″

Πλαστικό εξάρτημα σύνδεσης

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Περιγραφή

Νίπελ πλαστικό 3/4″
Ίσιο ρακόρ πλαστικό με αρσενικά πάσα 3/4″
Ανταλλακτικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση συστημάτων φίλτρανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνδεση Παροχής

Οικονομικά στοιχεία

Χρήση 2018

Χρήση 2019

Χρήση 2020