Σίτα οικονομίας νερού θηλυκή

Ανταλλακτικό εξάρτημα για βρύσες μπάνιου & κουζίνας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Περιγραφή

Σίτα οικονομίας νερού θηλυκή
Είναι συμβατή με τις περισσότερες βρύσες του εμπορίου οι οποίες έχουν εξωτερικό πάσο

Οικονομικά στοιχεία

Χρήση 2018

Χρήση 2019

Χρήση 2020