Διακόπτης ρεύματος για θερμοψύκτη νερού

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Περιγραφή

Ανταλλακτικός διακόπτης ρεύματος για θερμοψύκτη νερού
Αποτελεί τον κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος προς τον θερμοψύκτη