Εσωτερική πλακέτα για θερμοψύκτη Proteas Filter

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Περιγραφή

Ανταλλακτική εσωτερική πλακέτα για τους θερμοψύκτες Proteas Filter