Θερμικό για θερμοψύκτη νερού

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Περιγραφή

Ανταλλακτικό θερμικό για θερμοψύκτη