Πλακέτα οθόνης για θερμοψύκτη Proteas Filter

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Περιγραφή

Ανταλλακτική πλακέτα για την οθόνη των θερμοψυκτών Proteas Filter