Φλοτέρ για θερμοψύκτη νερού

Ανταλλακτικό εξάρτημα θερμοψυκτών νερού Proteas Filter

Περιγραφή

Ανταλλακτικό φλοτέρ για θερμοψύκτη νερού Proteas Filter