ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού για την παραγωγή απιονισμένου νερού. Τα συστήματα που τοποθετήθηκαν κατά σειρά είναι τα ακόλουθα:

  • Συσκευή φίλτρανσης με φίλτρο πολυπροπυλενίου για την αφαίρεση ιζημάτων
  • Αποσκληρυντής νερού 16L για τη μείωση της σκληρότητας του νερού
  • Σύστημα αντίστροφης όσμωσης παραγωγής 60 l/h
  • Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας για την απολύμανση του νερού
  • Στήλη με ιοντοανταλλακτική ρητίνη για την παραγωγή νερού <1μS

Το τελικό προϊόν οδηγείται σε μια δεξαμενή  απ’ όπου συλλέγεται για εργαστηριακή χρήση.