ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σε εταιρεία κατασκευής φαρμάκων στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία μας εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού 250L/h. 

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Φίλτρο ενεργού άνθρακα Big Blue 20”
  • Compact αποσκληρυντή νερού με ηλεκτρονική ογκομετρική βαλβίδα ελέγχου
  • Σύστημα αντίστροφης οσμώσης παραγωγής 250L/h 
  • Δύο στήλες με ιοντοανταλλακτική ρητίνη
  • Φίλτρο συγκράτησης μικροβίων 0,2μm
  • Αγωγιμόμετρο δύο ενδείξεων