ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο η εταιρεία μας εγκατέστησε σύστημα παραγωγής 15 l/h υπερκάθαρου νερού.

Το σύστημα αποτελείται από: 

  • Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων παραγωγής 15 l/h
  • Στήλη με ιοντοανταλλακτική ρητίνη
  • In Line φίλτρο για την προστασία του αναλυτή