ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής λιπαντικών και παραγώγων πετρελαίου στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία μας εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία σύστημα επεξεργασίας νερού για την παραγωγή απιονισμένου νερού.

Τα συστήματα επεξεργασίας νερού που εγκαταστάθηκαν είναι τα ακόλουθα:

  • Διπλό σύστημα Big Blue 20” για την κατακράτηση ιζημάτων & χλωρίου
  • Σύστημα αντίστροφης όσμωσης παραγωγής 1.250l/h
  • Στήλη με ιοντοανταλλακτική ρητίνη για παραγωγή απιονισμένου νερού
  • Φίλτρο διαπερατότητας 1μm για την κατακράτηση τυχόν κόκκων ρητίνης
  • Αγωγιμόμετρο βιομηχανικού τύπου για την ένδειξη αγωγιμότητας εισόδου και εξόδου